Laporan Perkembangan Belajar Siswa Tahun Pelajaran 2021/2022 Semester Gasal. Laporan ini akan di-update setiap pekan.

 

Silakan klik nama mata pelajaran untuk melihat laporan belajar siswa. 
No Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9
1 Akidah Akhlak Akidah Akhlak Akidah Akhlak
2 Alquran Hadits Alquran Hadits Alquran Hadits
3 Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Arab
4 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 8AB
Bahasa Indonesia 8CD
Bahasa Indonesia
5 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 8AB
Bahasa Inggris 8CD
Bahasa Inggris
6 Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Jawa
7 Bimbingan Konseling Bimbingan Konseling 8AB
Bimbingan Konseling 8CD
Bimbingan Konseling
8 Fikih Fikih Fikih
9 IPA 7AB

IPA 7CD

IPA IPA
10 IPS IPS 8AB
IPS 8CD
IPS 9
11 Kemuh Kemuh Kemuh
12 Matematika 7 Matematika 8AB
Matematika 8CD
Matematika
13 Penjas Orkes Penjas Orkes Penjas Orkes
14 PPKN PPKN PPKN
15 Prakarya Prakarya Prakarya
16 Seni Budaya Seni Budaya Seni Budaya
17 Seni Musik Seni Musik Seni Musik
18 Tarikh Tarikh Tarikh
adminBERITA SEKOLAH
Laporan Perkembangan Belajar Siswa Tahun Pelajaran 2021/2022 Semester Gasal. Laporan ini akan di-update setiap pekan.   Silakan klik nama mata pelajaran untuk melihat laporan belajar siswa.  No Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 1 Akidah Akhlak Akidah Akhlak Akidah Akhlak 2 Alquran Hadits Alquran Hadits Alquran Hadits 3 Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Arab 4 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 8AB Bahasa Indonesia 8CD Bahasa Indonesia 5 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 8AB Bahasa Inggris 8CD Bahasa Inggris 6 Bahasa Jawa Bahasa...